Close

Algemene voorwaarden

Ayuda Massage

Praktijk voor massagetherapie

Algemeen:

 • Ayuda Massage Praktijk voor massagetherapie, hierna te noemen “praktijk”, is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist;
 • Cliënt dient tijdens het bezoeken van de praktijk zijn of haar verzekeringspas bij zich te hebben, indien er massagetherapie wordt gevolgd. (t.b.v. vermelding op factuur);
 • De openingstijden en contactgegevens van de praktijk staan vermeld op de website;
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod en het is ongewenst om te telefoneren;
 • Er worden geen andere massages gegeven dan op de website van de praktijk staan vermeld.

Het behandelproces:

 • Behandelingen worden in alle gevallen uitgevoerd door Madelon Regelink;
 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over je klachten, waarna besproken wordt welke behandeling of welk behandeltraject het beste passend is;
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in onderstaand punt is omschreven;
 • De overdracht naar derden zal gebeuren alleen met expliciete toestemming van de cliënt, middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met en goedkeuring van de cliënt;
 • Als RBCZ therapeut heb ik naast mijn geheimhoudingplicht mij ook te houden aan de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het vermoeden van huiselijk geweld en mishandeling;
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van cliënten, of anderen die de praktijkruimte betreden;
 • Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Dit kan per telefoon of whatsapp (06-30638670) of per mail (info@ayudamassage.nl). Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd wordt gewijzigd of geannuleerd of als de afspraak wordt vergeten, dan zal de gerekende tijd in rekening worden gebracht. Voor deze tarieven verwijs ik u naar het overzicht van de geldende tarieven. Deze nota is helaas niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling:

 • De massagetherapeut staat ingeschreven bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG);
 • Bij een klacht over een behandeling wordt altijd eerst getracht dit samen te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. Mocht er een klacht zijn waar wij samen onverhoopt niet uitkomen dan is hieronder het adres. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:  https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Op de website van de praktijk is een aparte een Privacy en Cookieverklaring opgenomen. Hierin kunt je exact lezen hoe de praktijk met je persoonlijke gegevens om gaat. Er zal geen uitwisseling van je gegevens met derden plaatsvinden zonder toestemming van de cliënt.

Betalingen:

 • De praktijk heeft via de Beroepsvereniging VBAG een overeenkomst met diverse zorgverzekeraars. Wil je weten of de behandeling voor een vergoeding in aanmerking komt, check dit dan bij je zorgverzekering of via www.zorgwijzer.nl;
 • Voor een massagetherapie behandeling geldt een tarief van € 75,00 (btw vrijgesteld) voor een ontspanningsmassage geldt een tarief van € 60,00 en € 85,00 (1 uur of 1,5 uur). Een stoelmassage kost € 35,00 (30 minuten). De prijzen van een ontspanningsmassage, massage bij kanker en stoelmassage zijn inclusief 21% BTW;
 • Direct na de massagetherapie behandeling krijgt je de factuur mee. Je kunt op twee verschillende manieren betalen. Betaling contant of via internetbankieren direct na de behandeling of via een bankoverboeking;
 • De betalingen via bankoverboeking hebben een betalingstermijn van 2 weken. Bij betaling wordt je verzocht je naam en factuurnummer te vermelden. Indien u niet aan de betalingstermijn voldoet, volgt een herinnering. Indien betaling wederom uitblijft, zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen aan je worden doorberekend;
 • De massagetherapeut zal in overleg met cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.