Close

Algemene voorwaarden

Ayuda Massage

Praktijk voor massagetherapie

Algemeen:

 • Ayuda Massage Praktijk voor massagetherapie, hierna te noemen “praktijk”,  is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • Cliënt dient zich tijdens het bezoeken van de praktijk altijd te kunnen identificeren middels een geldig legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
 • Cliënt dient tijdens het bezoeken van de praktijk zijn of haar verzekeringspas bij zich te hebben, indien er massagetherapie wordt gevolgd.(t.b.v. vermelding op factuur)
 • De openingstijden en contactgegevens van de praktijk staan vermeld op de website.
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod en het is ongewenst om te telefoneren.
 • Er worden geen andere massages gegeven dan op de website van de praktijk staan vermeld.

Het behandelproces:

 • Behandelingen worden in alle gevallen uitgevoerd door Madelon Regelink.
 • De eerste behandeling zal bestaan uit een vraaggesprek over je klachten, waarna besproken wordt welke behandeling of welk behandeltraject het beste passend is.
 • Bij een afwijkend beloop in tijdsduur of in symptomen, kan besloten worden de cliënt te verwijzen naar de huisarts voor eventueel verder medisch onderzoek. Hiervoor zal de overdracht plaatsvinden, zoals in onderstaand punt is omschreven.
 • De overdracht naar derden zal gebeuren middels een schriftelijke notificatie, waarin de persoonsgegevens (o.a. BSN, personalia, verzekeringsgegevens) en het behandelproces worden vermeld en omschreven. Deze overdracht wordt opgesteld in overeenstemming met en goedkeuring van de cliënt.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal, of beschadiging van bezittingen van cliënten, of anderen die de praktijkruimte betreden.
 • Afspraken kunnen kosteloos worden gewijzigd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Dit kan per telefoon of whatsapp (06-30638670) of per mail (info@ayudamassage.nl). Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd wordt gewijzigd of geannuleerd of als de afspraak wordt vergeten, dan zal de gerekende tijd in rekening worden gebracht. Voor deze tarieven verwijs ik u naar het overzicht van de geldende tarieven. Deze nota is helaas niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling:

 • De massagetherapeut staat ingeschreven bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG). Zij zal er alles aan doen om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je die onvrede met je therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heb je daarbij hulp nodig of is je onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kan de VBAG je hierin ondersteunen.
 • De VBAG heeft een klachtenprocedure waar je kosteloos je klacht kwijt kunt. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de VBAG zal je klacht onderzoeken en waar mogelijk toewerken naar een oplossing. De klacht wordt binnen zes weken behandeld.
 • Meer informatie over de klachtenprocedure van de VBAG is terug te vinden op de website van de VBAG.

Privacy en omgang met patiëntengegevens:

 • Op de website van de praktijk is een aparte een Privacy en Cookieverklaring opgenomen. Hierin kunt je exact lezen hoe de praktijk met je persoonlijke gegevens om gaat. Er zal geen uitwisseling van je gegevens met derden plaatsvinden zonder toestemming van de cliënt.

Betalingen:

 • De praktijk heeft via de Beroepsvereniging VBAG een overeenkomst met diverse zorgverzekeraars. Wil je weten of de behandeling voor een vergoeding in aanmerking komt, check dit dan bij je zorgverzekering of via www.zorgwijzer.nl.
 • Direct na de behandeling krijgt je de factuur mee. Je kunt op twee verschillende manieren betalen:
– Betaling contant of via internetbankieren direct na de behandeling
– Betaling via bankoverboeking.
 • De betalingen via bankoverboeking hebben een betalingstermijn van 2 weken. Bij betaling wordt je verzocht je naam en factuurnummer te vermelden. Indien u niet aan de betalingstermijn voldoet, volgt een herinnering. Indien betaling wederom uitblijft, zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen aan je worden doorberekend.
 • De massagetherapeut zal in overleg met cliënt afspraken maken over het aantal uit te voeren behandelingen.