Close

Privacy- en cookieverklaring

Ayuda Massage

Praktijk voor massagetherapie

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Ayuda massage streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Hoofddoel blijft voor ons het leveren van verantwoorde zorg. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht, opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

 • 
NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • 
Telefoonnummers;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • BSN nummer;
 • Controle van uw ID;
 • Massagetherapeutische gegevens nodig voor uw behandeling.


Grondslag voor gegevensverwerking

Ayuda massage verwerkt uw persoonsgegevens -nadat u hier expliciet zelf toestemming voor hebt gegeven- op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen therapeutische behandeling, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Ook deze grondslag staat vermeld in voornoemde AVG.

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 • Financiële afhandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw (medische) gegevens hanteren wij de bewaartermijn van tenminste 5 jaar, of zolang als nodig is voor behandeling of retentie in de behandeling.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Ayuda Massage maakt gebruik van anonieme cookies van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen zoals Facebook. We gebruiken de anonieme gegevens alleen om onze website te verbeteren. Ayuda Massage houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier) en deze informatie specifiek vermeldt. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. Een andere functionaliteit die op onze website gebruikt maakt van cookies is het Google Maps kaartje voor de routebeschrijving naar ons praktijk.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Contactpersoon: Madelon Regelink (tevens functionaris gegevensbescherming)
Website: www.ayudamassage.nl
Telefoon: 06 306 386 70
E-mail: info@ayudamassage.nl

Bezoekadres:
Bachlaan 2a, 
7002 MZ Doetinchem

Postadres:
Nachtegaalstraat 2, 6666 DG Heteren